Credit: Shutterstock

Når dit barn gamer, dette skal du være opmærksom på

Mange artikler har undersøgt sammenhængen mellem at spille voldelige spil og selv udvise voldelig adfærd. Der er blevet forsket på området ved at sammenligne mange forskellige studier af emnet. Resultaterne er tvetydige. 

Et af studierne peger på, at der ikke er bevist nok sammenhæng mellem voldelige spil og voldelig adfærd. Andre studier viser modsat, at resultaterne i undersøgelserne har været alt for usammenhængende til overhovedet at konkludere på, om der er en sammenhæng. 

Her peger man i stedet på tidligere studier, som undersøger voldelige film. Man har set, at der er en sammenhæng mellem voldelige film og tv og voldelig adfærd. Derfor valgte man i sin tid at markere film med teksten “uegnet for børn”. 

Det har man taget med i spilverdenen, hvor spil bliver markeret med en “PC-rating”, som foreslår en minimumsalder for, hvornår det bør spilles af børn. Netop for at børn ikke bliver påvirket negativt af adfærd i spillet. 

Vejled og lyt til dit barn

Det er svært at sige, hvor stor sammenhæng der er mellem computerspil og voldelig adfærd. Derfor må det konkluderes, at det er vigtigt at snakke, vejlede og lytte til børn og unge, når de giver sig i kast med videospil. På samme måde som man vil gøre det med en film med voldelig adfærd.  

Fordele ved at spille computer

Der er nogle klare effekter af at spille computer, frem for f.eks. at se tv. Når man spiller computer udvikles kognitive færdigheder. Forskningen har vist, at børn der spiller meget computer udvikler øget opmærksomhed og en øget arbejdshukommelse. Bl.a udvikles den visuelle opmærksomhedsevne ifølge Nature. Derudover lære unge at bruge digitaliseret værktøjer, færdigheder de kan tage med sig ud i voksenlivet.

Ikke altid pænt sprog online 

Dog er der en stigende tendens til, at mange taler grimt til hinanden online. Som forældre er det derfor vigtigt at tale med barnet om, hvordan man opfører sig online overfor andre, da kommunikation er en stor del af den digitale verden. 

Det er samtidig vigtigt at give børnene plads til selv at udfolde sig og udforske, da det er med til at sikre, at de netop i fremtiden kan mestre de digitale færdigheder.